By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Problemen voor de Anytone AT-878UV (plus)

at d878uv 1 500x500Deze populaire DMR portofoon is al een tijdje op de markt. Recent is bekend gemaakt dat de OFCOM (Britse radio toezichthouder) de verkoop van dit apparaat verboden heeft omdat het gebruik ervan interferentie kan veroorzaken met radiocommunicatie of radio- en televisie-ontvangst. Het systeem mag dus niet worden aangeboden (reclame, reclame, ...), noch verkocht, gebruikt of weggegeven. De import ervan is ook verboden. 

Het gaat hierbij om de Anytone AT-D878UV Plus en de Anytone AT-D878UVII Plus.  

Dat betekend dat deze portofoon niet meer geimporteerd en verkocht mag worden. Echter heeft dit ook invloed op de zendamateur wanneer je deze portofoon meeneemt op een zakelijke reis of tijdens de vakantie 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit besluit genomen omdat de porto ook op de PMR frequenties uit kan komen waarbij hij op die frequenties niet meer voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.  

De zendamateur mag hem wel gebruiken als hij voldoet aan de onderstaande voorwaarden van toepassing: 

  • Hits: 137

DMR Brandmeister persoonlijk password tussen Hotspot en Brandmeister server

Het was al een tijdje mogelijk om een persoonlijk password te gebruiken om jouw MMDVM hotspot veilig aan het Brandmeister netwerk te koppelen. Iedere beheerder kon een eigen password registreren op de website van Brandmeister en dit in de MMDVM software configureren.  Deed je dit niet dan was er ook geen man over boord en koppelde je de hotspot gewoon aan het netwerk, zonder extra beveiliging. Door deze beveiliging is het "onbewust" kapen van jouw registratie op Brandmeister onmogelijk geworden, tenzij je het toegepast password aan anderen kenbaar maakt, natuurlijk. Sinds een aantal weken is dit een verplichte instelling. Je MOET een wachtwoord gebruiken. 

Beheerders die dit niet doen treffen vaak de HotSpot aan met het bovenstaande scherm in bijv. Pi-Star. Het gele blokje is een indicatie dat de hotspot niet meer met het Brandmeister netwerk gekoppeld is. Dit komt omdat er geen password gedefinieerd is. 

 Om dit te corrigeren moet je de volgende stappen doorlopen 

  • Ga naar  het netwerk van BrandMeister
  • Klik op "Aanmelden"en voer de jouw bekende gegevens in (naam en wachtwoord). Meestal moet je ook nog een aanal plaatjes aanklikken om aan t egeven dat je een "mens" bent. 
  • Hierna verschijnt bij correcte aanmelding rechtsboven jouw aanmeld-naam. Klik hier op en kies de optie 'SelfCare' 

  In het volgende scherm vindt je onderaan bij 'Hotspot Security' de mogelijkheid om een wachtwoord in te vullen. 

Vul hier een self te kiezen password is. 

  •   Ga nu naar het configuratiescherm van de Pi-Star Hotspot. 
  • In config ga je naar het gedeelte van DMR. 

Vul hier jouw eerder opgegeven password in. Klik daarna op Apply. 

  

  

  

  

De Hotspot zal de config aanpassen en zich opnieuw registreren op het Brandmeister netwerk met het zojuist ingevoerde password. 

Als je nu terug gaat naar het dashboard van de Pi-star hotspot zul je zien dat onder Netwerk status DMR-NET weer groen weergegeven wordt. 

Dit is een teken dat de HotSpot weer correct  met het Brandmeister netwerk gekoppeld is en alle gesprekken van en naar het netwerk verwerkt worden. 

  • Hits: 12