By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Problemen voor de Anytone AT-878UV (plus)

at d878uv 1 500x500Deze populaire DMR portofoon is al een tijdje op de markt. Recent is bekend gemaakt dat de OFCOM (Britse radio toezichthouder) de verkoop van dit apparaat verboden heeft omdat het gebruik ervan interferentie kan veroorzaken met radiocommunicatie of radio- en televisie-ontvangst. Het systeem mag dus niet worden aangeboden (reclame, reclame, ...), noch verkocht, gebruikt of weggegeven. De import ervan is ook verboden. 

Het gaat hierbij om de Anytone AT-D878UV Plus en de Anytone AT-D878UVII Plus.  

Dat betekend dat deze portofoon niet meer geimporteerd en verkocht mag worden. Echter heeft dit ook invloed op de zendamateur wanneer je deze portofoon meeneemt op een zakelijke reis of tijdens de vakantie 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit besluit genomen omdat de porto ook op de PMR frequenties uit kan komen waarbij hij op die frequenties niet meer voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.  

De zendamateur mag hem wel gebruiken als hij voldoet aan de onderstaande voorwaarden van toepassing: 

  • het nieuwe apparaat kan worden onderscheiden van het oude (nieuwe identificatie); 
  • het nieuwe apparaat voldoet aan de technische eisen voor amateurradioapparatuur; 
  • de fabrikant beschikt over volledige technische documentatie die de conformiteit van het nieuwe apparaat met de technische eisen voor amateurradioapparatuur aantoont 
  • de gebruiker wordt geïnformeerd dat het een amateurradioapparaat is dat alleen mag worden gebruikt op frequenties die bedoeld zijn voor amateurradio. 

OFCOM tolereert dat reeds verkochte Anytone AT-D878UV PLUS-apparaten mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat hun software is bijgewerkt naar versie 3, dat ze uitsluitend op amateurradiofrequenties worden gebruikt en geen interferentie veroorzaken. 

Deze informatie geldt ook voor de volgende modellen: AT-D878UVll PLUS, AT-D878UV, AT-D878UVll, AT-878UVlll en ATD9. 

In de praktijk betekent dit: 

  • De aanschaf van een Anytone-apparaat van de AT-D878UV Plus /Plus II etc. wordt afgeraden, ook al zijn dergelijke apparaten in het buitenland nog verkrijgbaar. 
  • Alle bestaande apparaten moeten worden geüpdatet met de nieuwe firmware versie 3. Deze is te vinden op verschillende dealerwebsites. (http://www.anytone.de/
  • Een vervolgapparaat met een nieuwe typeaanduiding (waarschijnlijk AT-D890UV) komt binnenkort (waarschijnlijk Q1-2024) op de markt. 

Ook de Zwitserse amateurvereniging heeft deze waarschuwing op haar website geplaatst. 

  • Hits: 895